Muallimce.Net- Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Kaynak

Anasayfa Rehberlik Rehberlikle İlgili Genel Bilgiler Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği

Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 66
ZayıfEn iyi 

"Yaşam öyküsü" (otobiyografi) yazma, bir kimsenin şimdiki ve geçmiş yaşamını yazılı olarak anlatmasıdır. Genellikle, kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince önemli gördüğü özelliklerini ve bu özelliklerine karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır. Yaşamöyküsü kısaca anlatıldığı zamanlar, birey kendisi için en önemli olan olayları dile getirir. Bu da bireyi inceleyen kişiye, onun değerleri, beklentileri, gereksinmeleri ve çatışmaları, kısaca kişilik dinamiği hakkında ipuçları verir.

Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği

Otobiyografi, kişinin kendini nasıl gördüğünü anlamaya olanak veren tekniklerin başında gelir. Ayrıca, kişinin halen gözlenen özelliklerinin geçmiş olaylardan kaynaklandığı sayıltısı, otobiyografinin temelini oluşturur. Otobiyografide kişi geçmişte ne gibi gereksinmeleri olduğunu, bunları nasıl ifade ettiğini ve nasıl doyurduğunu, çevrenin beklentilerini ne ölçüde ve nasıl karşıladığını, güçlüklerle nasıl baş ettiğini, kimlerden destek gördüğünü ya da görmediğini, kimlerle nasıl baş ettiğini, kimlerle çatıştığını ya da kimlerden hoşlandığını yansıtabilir. Her ne kadar bu tarla bilgileri kişiye yakın kimselerden, örneğin ana ve babasından öğrenmek mümkünse de otobiyografi, kişinin bizzat kendini ve geçmişini nasıl algıladığı ve yorumladığı konusunda değerli ipuçları veren bir teknik olup böylesine öznel bir bilgiyi en kısa yoldan sağlayabilecek bir ölçme aracı olması bakımından önemli ve yararlıdır. Bireyin başkaları tarafından nasıl görüldüğünden çok onun kendini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, bireyin davranışlarının, onun kendini ve çevresini algılama biçimini belirlediği görüşünü benimseyen kimseler için otobiyografi uygun bir "Bireyi tanıma yöntemi" dir.

Hoyt Kenneth'e göre otobiyografinin asıl yararı, öğrencinin kendini daha ciddi ve sistemli olarak incelemesini sağlamasıdır. Öğrenciler günlük çabaları içinde geleceklerini sistemli olarak düşünememektedirler. Rehberliğin bir amacı da öğrencilerin çeşitli yaşantıları üzerinde düşünüp genellemeye gidebilmelerine yardım sürecidir. Öğrencileri zaman zaman kendilerine ilişkin bazı sorunlarla karşı karşıya getirip bunlar hakkında duygu ve düşüncelerini yazmalarını istemekle danışman onlara, duygularını incelemeye ve düşüncelerini sıraya koymaya teşvik etmiş olabilir.

Danielson ve Rothney (1959) serbest ve konuya bağlı olarak yazdırılan otobiyografileri karşılaştırmak için yaptıkları araştırmada serbest otobiyografilerde aile ilişkileri alanında , konuya bağlı otobiyografilerde ise eğitim alanında daha çok problem ifade edildiğini, konuya bağlı otobiyografilerde ortaya konan problem sayısının serbest otobiyografilerinkinden daha fazla olduğunu saptamışlardır.

Otobiyografi, kişinin özel yanını, yani duygularını, çalışmalarını, umu ve beklentilerini saptama yöntemi olduğundan, sosyal istenirlik denilen ve kişinin kendini olduğu gibi değil de görünmek istediği gibi göstermesinden çok etkilenen bir tekniktir. Kişinin kendini olduğu gibi ortaya koymasını sağlamak için olayları kendi başından geçtiği gibi değil de sanki adı sanı belli olmayan bir şahsın başından geçmiş gibi anlatmasının, yani yazıda gayri şahsi bir dil kullanmasının yararlı olup olmayacağı da inceleme konusu olmuştur. Bunun için Mueller, Schieding ve Shutz (1964) bir gurup lise öğrencisine serbest ve konuya bağlı otobiyografi yazdırmış ancak gruplardan birinde birinci tekil şahıs, diğerinde ise üçüncü tekil şahıs kullanmasını istemişlerdir. Sonuçlar, birinci ya da üçüncü tekil şahıs kullanmanın otobiyografilerde kendini içtenlikle açıklama bakımından bir fark yaratmadığını, ama konuya bağlı otobiyografilerin serbest otobiyografilere göre daha zengin bir bilgi sağladığını göstermiştir. Şu halde diyebiliriz ki otobiyografi yazdırmada en etkili yol, öğrencilerin birinci tekil şahıs kullanarak ve kendilerine verilen konu başlıklarına bağlı kalarak kendilerini anlatmalarını sağlamaktır.

Otobiyografinin Yorumlanması

Otobiyografi, uygulaması ne kadar kolay ise yorumlaması da o derece güç bir değerlendirme aracıdır. Bir otobiyografinin incelenmesinde genellikle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir:

1. Otobiyografinin Uzunluğu: Yazının uzun oluşu, kişinin kendini anlatmaya istekli olduğunun bir işaretidir. Tabii otobiyografi yazımı için verilen zaman yazının uzunluğunu etkileyen önemli bir faktördür. Otobiyografi yazımı için verilen belli bir sürede bazı kimseler, diğerlerinden daha uzun otobiyografi yazmışlarsa bu, onların yaşantılarını başkaları ile paylaşmaya istekli olduklarının bir işareti sayılabilir. Ancak uzun yazılan bir otobiyografinin doğruyu yansıttığı her zaman söylenemez. Hoyt Kenneth, otobiyografinin belli bir zaman periyodunda yazdırılması ve bu sürenin çok uzun olmaması gerektiği görüşündedir. Bir rehberlik saati belki en uygun zaman olabilir. Öğrencinin evinde zaman buldukça otobiyografisini yazabileceği söylendiğinde büyük bir olasılıkla gereksiz bir sürü ayrıntı dolu bir yazı almak durumunda kalınabilir. Oysa kısa bir zaman biriminde kendini anlatma durumunda olan bireyler, ilk akıllarına geleni yazarlar. İlk akla gelenler ise bireyi en çok meşgul eden sorunlar ya da kendine ilişkin en çok dikkatini çeken hususlardır. Kısa zamanda otobiyografi yazan birey, yazdıklarını sansürden geçirme olanağı da bulamadığından daha büyük olasılıkla gerçeği anlatmış olacaktır.Article Index
Otobiyografi (Yaşam Öyküsü) Tekniği
otobiyografi-teknigi
otobiyografi-teknigi
otobiyografi-teknigi
All Pages
Son Güncelleme ( Perşembe, 26 Mart 2015 16:15 )
 

Sitede Ara

Dost Siteler

Mebde.Net Bütün Sınavlar Eğitimsitem.Com Eğitimsitesibul.Com Turkish-Media Eğitim Fakültesi Sayfa com Öğretmen Platformu Memurun Haberi.Com

MEB Bağlantıları

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi E-Okul Öğrenci Kayıt Sistemi E Okul Öğretmen Girişi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin İletişim Adresleri Okul Sitelerinin Adresleri Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi

Eğitim Sendikaları

Aktif Eğitimciler Sendikası Eğitimciler Birliği Sendikası Eğitim ve Bilim İşgörenleriSendikası Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Türk Eğitim Sen Demokrat Eğitimciler Sendikası Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim

İstatistikler

Üyeler : 2
İçerik : 2078
Web Bağlantıları : 10
İçerik Tıklama Görünümü : 12562197

Günün Sözü

Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.
Mevlana(R.A)

SİTE SAYACI

Bugün 5648
Dün 5982
Bu Hafta 11630
Geçen Hafta 42416
Bu Ay 206843
Geçen Ay 206843
Toplam 554790

Online : 30
IP Numaranız : 54.81.72.72
Tarih : 31-05-2016 20:52